Activitățile se desfășoară sub formă de curs, seminar și consultații. Cursul şi seminarul de Etică şi Integritate în CRP propun familiarizarea studenților cu dezbaterile etice, cele privind integritatea şi a problemelor deontologice în domeniul comunicării. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoștințelor dobîndite pentru situații concrete din viața personală și profesională, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată, cu studii de caz pe probleme etice în domeniul CRP. Cursul şi seminarul dau studenților posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica în activitatea lor de cercetare pe teme etice, în activități de consiliere etică şi în înțelegerea şi gestionarea unor situații concrete din viața profesională a comunicatorilor în era digitală.

Cursul şi seminarul de Etică şi Integritate în CRP au în vedere formarea de specialiști în domeniul comunicării, care să aibă competențe în domeniul cercetării, al consilierii și expertizei etice, al practicilor etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislației, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice în comunicare și relații publice.

Cursul, seminarul și consultațiile trebuie privite ca un program educațional unitar.


Cursul de Metode de Cercetare, ZI, pentru studentii de la Comunicare și Publicitate.