Cursul de Seminar de Cercetare are următoarele obiective:

·       Să explice realizarea unei lucrări de cercetare în administraţia publică;

·       Să explice utilitatea cercetării sociale în administraţia publică;

·       Să încurajeze gândirea riguroasă, ştiinţifică;

·       Să recapituleze principalele metode de cercetare utilizate in ştiinţele sociale;

·       Fixarea cunoştinţelor şi stabilirea unor deprinderi necesare unui cercetător prin intermediul unei aplicaţii practice.


Seminar de cercetare_suport de curs.pdfSeminar de cercetare_suport de curs.pdf

Vă rugăm să răspundeți la acest chestionar referitor la utilizarea platformei MOODLE în cadrul cursurilor de Master la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR).