Seminar de cercetare_suport de curs.pdfSeminar de cercetare_suport de curs.pdf

Cursul de Seminar de Cercetare are următoarele obiective:

·       Să explice realizarea unei lucrări de cercetare în administraţia publică;

·       Să explice utilitatea cercetării sociale în administraţia publică;

·       Să încurajeze gândirea riguroasă, ştiinţifică;

·       Să recapituleze principalele metode de cercetare utilizate in ştiinţele sociale;

·       Fixarea cunoştinţelor şi stabilirea unor deprinderi necesare unui cercetător prin intermediul unei aplicaţii practice.


Vă rugăm să răspundeți la acest chestionar referitor la utilizarea platformei MOODLE în cadrul cursurilor de Master la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR).