idoc.pub_understanding-public-policy-by-thomas-dyepdf.pdfidoc.pub_understanding-public-policy-by-thomas-dyepdf.pdfPOLITICI PUBLICE. Fisa Disciplinei 2020.pdfPOLITICI PUBLICE. Fisa Disciplinei 2020.pdf

Obiectivul general al disciplinei:

Cunoașterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu și dezvoltarea capacității de elaborare, analiză și înțelegere a politicilor publice.

Obiectivele specifice:

O investigaţie în profunzime şi un studiu al procedurilor de design de politici publice; dezvoltarea de modele conceptuale pentru tipuri diferenţiate de politici publice; evaluarea metodelor de cercetare economice, administrative, atât cantitative cât şi calitative, pentru fundamentarea, dezvoltarea, aplicarea, administrarea şi evaluarea politicilor publice.

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională