Suport de curs Etica zi BN.pdfSuport de curs Etica zi BN.pdf

Obiectivul general al cursului îl reprezintă familiarizarea studenţilor cu domeniul moralei şi eticii, înţelegerea relaţii care există între cele două concepte, precum şi interconexiunii care există între cele două şi prevenirea şi combaterea corupţiei. Studenţii vor asimila cunoştinţe privind principalele abordări istorice privind etica. De asemenea, studenţii vor înţelege natura şi originea fenomenului de corupţie, cauzele acestuia şi diferitele forme sub care se regăseşte. Nu în ultimul rând, studenţii vor asimila principalele abordări promovate de-a lungul timpului privind prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei. Totodată, cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu abordările şi practicile moderne privind etica şi aplicarea acestora pentru diferite situaţii sau domenii de activitate. De asemenea, cursul va familiariza studenţii cu aspectele practice privind fenomenul corupţiei, diferenţele care există între diferitele state sau zone geopolitice. Nu în ultimul rând, studenţii vor deprinde abilităţe practice de analiză, combatere şi prevenire a fenomenului corupţiei.