Fisa_disciplinei - Seminar de cercetare - IFR -.pdfFisa_disciplinei - Seminar de cercetare - IFR -.pdfSuport de curs - Seminar de cercetare.pdfSuport de curs - Seminar de cercetare.pdf

Acest curs este o introducere generală în metodele de cercetare socială și va acoperi patru teme: bazele științelor sociale, design de cercetare, colectare de date, precum și analiza datelor. În discutarea fiecărui subiect, vom lua în considerare, de asemenea, implicațiile etice ale cercetării sociale. Cercetarea socială reprezintă un set de cunoştinţe şi abilităţi practice. Prin urmare, abordarea noastră va fi hands-on de la bun început.

Până la sfârșitul semestrului, studenții ar trebui:

1. Să formuleze întrebări bune de cercetare si proiectare de cercetare

corespunzătoare.

2. Să colecteze date proprii folosind o varietate de metode.

3. Să analizeze atât date calitative, cât și cantitative

4. Să evalueze în mod critic propriile cercetări și pe cele ale altor oameni de stiinta.

Structura lucrarii:

I Parte teoretica
II Parte practica
- Minim 3 ipoteze
- Operationalizarea conceptelor
- Selectarea metodei de cercetare si construirea instrumentului de cercetare
- Aplicarea instrumentului de cercetare si colectarea datelor
- Analiza datelor colectate - Pe baza datelor colectate se precieaza daca ipotezele se confirma sau se infirma.
III Concluzii si recomandari