comunicare mediatica.pdfcomunicare mediatica.pdf

Cursurile de Introducere în ştiinţele comunicării şi a relaţiilor publice, Comunicare verbală şi non-verbală, Introducere în ştiinţele politice, Introducere în teoria argumentării, constituie cele trei cursuri care furnizează în anul I informaţii care permit o mai bună înţelegere a noţiunilor care vor fi prezentate în cele ce urmează. În special modelele de comunicare liniară şi circulară, formula lui Lasswell, clasificările diverselor tipurile de comunicare, cum ar fi comunicarea interpersonală, comunicarea verbală şi nonverbală, prezentate în cadrul cursului de Introducere în ştiinţele comunicării şi a relaţiilor publice, constituie un punct de plecare pentru teoriile privind utilizarea şi efectele media.