Seminar – SD Sandor - R Antonie.pdfSeminar – SD Sandor - R Antonie.pdf

Cursul presupune elaborarea metodologiei unei lucrari de cercetare.

Fazele care trebuie parcurse sunt:

1. Identificarea unei teme de cercetare legate de administratia publica. Aceasta presupune nu doar un domeniu sau a unui titlu, dar si obiectivele cercetarii (ce vrem sa aflam?)

2. Elaborarea partii teoretice. Vor fi prezentate pe scurt aspectele teoretice legate de obiectivele cercetarii.

3. Elaborarea metodologiei. Trebuie prezentate: operationalizarea (daca este cazul), alegerea metodelor si tehnicilor, instrumentul (sau instrumentele) care vor fi folosite si modulin care vor fi selectate cazurile.