Managementul strategic al sistemelor de comunicare.pdfManagementul strategic al sistemelor de comunicare.pdf

Cursul îşi propune dobândirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în cercetarea și planificarea strategică din domeniul relațiilor publice

Cunoştinţele şi deprinderile formate în cadrul acestei discipline reprezintă scheletul pentru orice demers de planificare, analiză şi evaluare din spaţiul comunicării. 

In acest sens, sunt prezentate cadrele de aplicare a metodologiilor şi tehnicilor de cercetare și elaborarea planurilor strategice din spatial communicational. 

Cursul îşi propune dezvoltarea gândirii critice şi analitice, capacitatea de a realiza cercetări și planulri de comunicare strategică pentru sistemele de comunicare și realții publice.