Definirea şi clasificarea publicitătii, teoriile privind pozitionarea, planificarea si creativitatea în publicitate, constituie temele centrale ale cursului de Comunicare publicitară.

Pentru a fi un bun specialist în domeniul ştiinţelor comunicării şi în relaţiile publice, este important să fie asimilate informaţii despre publicitate. Pentru a putea crea campanii de succes este important să ştim care sunt preferinţele media ale publicului nostru ţintă şi care sunt caracteristicile comportamentului său de consum media.


Comunicare publicitara.pdfComunicare publicitara.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice de PR. De asemenea, vor analiza modele de organizare a muncii e PR atât în ceea ce privește agenția de PR, cât și biroul sau departamentul intra-sistemic. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de campanii de PR comercial/servicii, precum și cele de PR politic. Masteranzii vor învăța să facă un plan al unei campanii de PR, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic. 


Relatii Publice Instrumente si tehnici.pdfRelatii Publice Instrumente si tehnici.pdf

Pentru o înţelegere mai bună a acestui curs sunt utile cunoştinţele acumulate în cadrul cursului și seminarului de Introducere în Știința Comunicării  şi a Relaţiilor Publice, cuprinse în programa specializării Comunicare şi Relaţii Publice, la nivel de licenţă. Astfel, masteranzii care provin din rândul absolvenţilor acestei specializări dispun de cunoştinţe în ceea ce priveşte definiţiile procesului de comunicare, înțelesurile majore ale comunicării, modele de comunicare etc., ceea ce va facilita însuşirea de noi cunoştinţe în domeniu. Cunoaşterea prealabilă a unor metode de cercetare din ştiinţele comunicării este de asemenea utilă, deoarece metodele şi instrumentele de cercetare stau la baza analizei situaţionale şi ajută la culegerea de date, în cadrul oricărui demers științific .

Trebuie menționat că, deşi absolvenţii unei specializări din domeniul ştiinţelor comunicării la nivel de licenţă au avantajul de a deţine anumite cunoştinţe în acest domeniu, acest fapt nu condiţionează participarea la cursul de faţă, dar prezența la curs e binevenită, întrucât sunt incluse noţiuni introductive cu care se va opera pe parcursul derulării modulelor.


Forme si teorii ale comunicarii.pdfForme si teorii ale comunicarii.pdf