Cursul de Structuri mitice în limbajul publicitar îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, teorii, paradigme care marchează dezbaterea privind relaţia dintre limbajele simbolice şi cultura media, cu un accent special pe comunicarea publicitară.

Cursul urmăreste asigurarea atât a unei baze teoretice, cât şi a deprinderilor de aplicare a cunoştinţelor dobândite în situaţii concrete specifice comunicării publicitare. În acest sens, cursul are un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studii de caz. Cursul da studenţilor posibilitatea de a dobândi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete.


Cursul de Planificare și cercetare în publicitate își propune să completeze cunoștințele studenților în ceea ce privește aspectele care ţin de consumator și de strategiile publicitare. Acest curs oferă studenţilor oportunitatea de a înţelege şi de a aprofunda  modul în care planificarea și strategia este utilizată în domeniul marketing-ului şi al publicităţii. În acest sens, se pune accentul atât pe exemple concrete legate de modul în care anumite campanii publicitare au fost create, cât şi pe rolul pe care consumatorul îl are în conturarea unei campanii publicitare.


Cursul de Planificare și cercetare în publicitate își propune să completeze cunoștințele studenților în ceea ce privește atât aspectele care ţin de consumator și de strategiile publicitare. Acest curs oferă studenţilor oportunitatea de a înţelege şi de a aprofunda modul în care planificarea și cercetare sunt utilizate în domeniul PR-ului, al marketing-ului şi al publicităţii. În acest sens, se pune accentul atât pe exemple concrete legate de modul în care anumite campanii publicitare au fost create, cât şi pe rolul pe care consumatorul îl are în conturarea unei astfel de campanii.


Suport curs_Planificare si cecretare in publicitate 2019-2020.pdfSuport curs_Planificare si cecretare in publicitate 2019-2020.pdfSyllabus_Planificare si cercetare in pub MASTER Pub_IFR_2019-2020.pdfSyllabus_Planificare si cercetare in pub MASTER Pub_IFR_2019-2020.pdf

Explicatii Practica profesionala

Practica master.pdfPractica master.pdf

Cursul de Planificare si cercetare în publicitate își propune să completeze cunoștințele studenților în ceea ce privește atât aspectele care ţin de strategiile publicitare, cât şi de metodele de cercetare utilizate în marketing. Acest curs oferă studenţilor oportunitatea de a înţelege şi de a aprofunda  modul în care cercetarea este utilizată în domeniul marketing-ului şi al publicităţii. În acest sens, se pune accentul atât pe exemple concrete legate de modul în care anumite campanii publicitare au fost create în urma utilizării metodelor de cercetare, cât şi pe rolul pe care consumatorul îl are în conturarea unei campanii publicitare.


FD_Planificare si cercetare in publicitate.pdfFD_Planificare si cercetare in publicitate.pdfSuport curs_Planificare si cecretare in publicitate.pdfSuport curs_Planificare si cecretare in publicitate.pdf

Cursul îşi propune dobândirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în cercetarea și planificarea strategică din domeniul relațiilor publice

Cunoştinţele şi deprinderile formate în cadrul acestei discipline reprezintă scheletul pentru orice demers de planificare, analiză şi evaluare din spaţiul comunicării. 

In acest sens, sunt prezentate cadrele de aplicare a metodologiilor şi tehnicilor de cercetare și elaborarea planurilor strategice din spatial communicational. 

Cursul îşi propune dezvoltarea gândirii critice şi analitice, capacitatea de a realiza cercetări și planulri de comunicare strategică pentru sistemele de comunicare și realții publice.

Managementul strategic al sistemelor de comunicare.pdfManagementul strategic al sistemelor de comunicare.pdf

Relaţia dintre Publicitate şi PR, definirea şi clasificarea media în raport cu publicitatea, teoriile privind utilizarea media în publicitate, sponsorizarea, product placementul, marketingul direct, promovarea vânzărilor, constituie temele centrale ale cursului de Instrumente BTL.


Instrumente BTL Master.pdfInstrumente BTL Master.pdf

Cursul de Planificare si strategie publicitara  isi propune sa completeze cunostintele studentilor in ceea ce priveste comunicarea publicitara. Acest curs oferă studenţilor oportunitatea de a înţelege şi de a aprofunda  modul în care cercetarea este utilizată în domeniul marketing-ului şi al publicităţii. În acest sens, se pune accentul atât pe exemple concrete legate de modul în care anumite campanii publicitare au fost create în urma utilizării metodelor de cercetare, cât şi pe rolul pe care consumatorul îl are în conturarea unei campanii publicitare.


Syllabus_Planificare si strategie publicitara MASTER ID.pdfSyllabus_Planificare si strategie publicitara MASTER ID.pdf