Met_cantitative.pdfMet_cantitative.pdf

Cursul pune accentul asupra invatarii unor metode de analiza cantitativa a datelor (metodele de culegere a datelor cantitative au fost predate in anul 1, si vor fi recapitulate sumar in acest semestru). Studentii vor învata (i) sa formuleze ipoteze de cercetare, (ii) sa operationalizeze concepte, (iii) sa realizeze o analiza descriptiva a datelor.

politici publice.pdfpolitici publice.pdf

Scopurile generale ale cursului:

-        să familiarizeze studenţii cu fundamentele teoretice ale politicilor publice şi cu perspectivele analitice importante ale acestui domeniu;

-        să exemplifice legătura dintre analiza teoriilor politicilor publice şi identificarea de soluţii funcţionale la diferitele tipuri de probleme ridicate de societate;

-        să ofere o analiză obiectivă a politicilor publice comparând diferitele abordări teoretice;

-        să sublinieze cele mai recente dezbateri din cadrul disciplinei şi să identifice căi şi modalităţi de dezvoltare şi aplicare în spaţiul politic românesc.

 

 

Obiectivele cursului:

-        formarea unei imagini generale despre literatura de specialitate

-        dezvoltarea abilităţilor critice şi de evaluare

-        încurajarea studenţilor în adoptarea unei perspective teoretice în studierea politicilor publice ca realitate înconjurătoare

-        dezvoltarea abilităţilor de comunicare academică prin dezbateri, eseuri, dialog

 

 


Met_cantitative.pdfMet_cantitative.pdf

Cursul pune accentul asupra invatarii unor metode de analiza cantitativa a datelor (metodele de culegere a datelor cantitative au fost predate in anul 1, si vor fi recapitulate sumar in acest semestru). Studentii vor învata (i) sa formuleze ipoteze de cercetare, (ii) sa operationalizeze concepte, (iii) sa realizeze o analiza descriptiva a datelor.

Cursul Cetățenie și drepturile omului prezintă originile intelectuale si manifestările sociale ale mișcării pentru drepturile omului în relație cu dezvoltarea cetățeniei moderne și efectele subsecvente în dreptul și politica contemporană. Temele majore pe care le adresează cursul sunt: universalism și relativism cultural în apărarea drepturilor omului; mari și sistematice violări ale drepturilor omului; drepturi sociale și economice; drepturi colective; dezvoltarea cetățeniei; instrumente și organizații în protecția drepturilor omului; globalizarea și drepturile omului; terorismul și drepturile omului.

Obiectivele cursului:        

- cunoașterea principalelor linii de dezvoltarea istorică și a problemelor cheie din sfera  cetățeniei și drepturilor omului.

- aprofundarea cunoștințelor privitoare la contextul istoric în care s-au dezvoltat mișcarea pentru drepturile omului ca și a cauzelor care au determinat nerespectarea lor; aprofundarea cunoștințelor în ceea ce privește dezvoltarea cetățeniei și a relației cetățean -stat.

 - analiza relației dintre conceptul de cetățenie și drepturile omului.

Cursul  Ideologii politice.Teoria democraţiei este destinat studenţilor cu un grad mediu şi avansat de acomodare cu conceptele şi metodele ştiinţei politice. El investighează direcţiil semnificative din dezvoltările contemporane ale teoriei democraţiei, ataşate tradiţiei clasice, normative, dar şi celei moderne, empirice, precum şi a celei combinative empiric-normative în studiul ştiinţei politice. Totodată este analizată capacitatea explicativă şi predictivă a teoriilor democraţiei în a furniza modele de cunoaştere a evoluţiilor democraţiei în lumea contemporană. In sfîrşit, cursul dezbate principalele critici şi provocări la care este expusă, în general, azi, din diverse direcţii, democraţis și teoriile ei. Scopul acestui curs este de a oferi o cunoaştere detaliată a paradigmelor şi conceptelor care prin care se defineşte realitatea democratică şi de a exersa  capacităţi analitice în evaluarea unor domenii curente, precum: calitatea democraţiei, alternativele designului instituţional, consecinţele sociale ale democraţiei sau implicaţiile regimurilor anterioare nedemocratice  asupra statului şi formei democraţiei.