AN1SEM1_Influencer marketing_IFR.pdfAN1SEM1_Influencer marketing_IFR.pdfCalendar - Influencer marketing.pdfCalendar - Influencer marketing.pdf

Cursul de Influencer Marketing îți propune să abordeze concepte precum importanța impactului asupra tehnologiei în societatea contemporană, definirea conceptului de social media influencer și a campaniilor de influencer marketing. Se dorește trecerea în revistă a tipurilor de social media influenceri, a tipurilor de conținut dezvoltate de social media influenceri, precum și poziționarea acestora pe rețelele de socializare. Vom vorbi despre specificul platformelor pentru influencer marketing (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch etc.) și vom concepe strategii de comunicare prin intermediul social media influencerilor, realizând astfel campanii de tip influencer marketing. 

Relatii Publice Instrumente si tehnici.pdfRelatii Publice Instrumente si tehnici.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice de PR. De asemenea, vor analiza modele de organizare a muncii e PR atât în ceea ce privește agenția de PR, cât și biroul sau departamentul intra-sistemic. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de campanii de PR comercial/servicii, precum și cele de PR politic. Masteranzii vor învăța să facă un plan al unei campanii de PR, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic. 


Forme si teorii ale comunicarii.pdfForme si teorii ale comunicarii.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește procesul de comunicare. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante forme ale comunicării, precum și cele mai des folosite modele ale acestui proces. Cursul își propune să prezinte și paradigmele socio-psihologice în baza cărora trebuie înțeleasă comunicarea. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante teorii referitoare la procesul de comunicare.


Forme si teorii.ID.2019-2019.pdfForme si teorii.ID.2019-2019.pdf

Pentru o înţelegere mai bună a acestui curs sunt utile cunoştinţele acumulate în cadrul cursului și seminarului de Introducere în Știința Comunicării  şi a Relaţiilor Publice, cuprinse în programa specializării Comunicare şi Relaţii Publice, la nivel de licenţă. Astfel, masteranzii care provin din rândul absolvenţilor acestei specializări dispun de cunoştinţe în ceea ce priveşte definiţiile procesului de comunicare, înțelesurile majore ale comunicării, modele de comunicare etc., ceea ce va facilita însuşirea de noi cunoştinţe în domeniu. Cunoaşterea prealabilă a unor metode de cercetare din ştiinţele comunicării este de asemenea utilă, deoarece metodele şi instrumentele de cercetare stau la baza analizei situaţionale şi ajută la culegerea de date, în cadrul oricărui demers științific .

Trebuie menționat că, deşi absolvenţii unei specializări din domeniul ştiinţelor comunicării la nivel de licenţă au avantajul de a deţine anumite cunoştinţe în acest domeniu, acest fapt nu condiţionează participarea la cursul de faţă, dar prezența la curs e binevenită, întrucât sunt incluse noţiuni introductive cu care se va opera pe parcursul derulării modulelor.


Titular curs: Prof. Univ. Dr. Ioan Hosu

Cursul îşi propune dobândirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în domeniul metodelor şi tehnicilor de cercetare. Cunoştinţele şi deprinderile formate în cadrul acestei discipline reprezintă scheletul pentru orice demers de planificare, analiză şi evaluare din spaţiul comunicării. In acest sens sunt prezentate cadrele de aplicare a metodelor şi tehnicilor de cercetare comune spaţiului socio-uman, fiind important, în acest caz, adaptarea acestor metode la specificul dat de fenomenele comunicării. Dintre temele dezvoltate în cadrul prezentului curs menţionăm ancheta sociologică, interviul, observaţia, studiul de caz, tehnicile sociometrice, analiza de document. Cursul îşi propune dezvoltarea gândirii critice şi analitice, capacitatea de a realiza studii, cercetări pe teme specifice ştiinţelor comunicării.

Metode de cercetare in publicitate si relatii publice.pdfMetode de cercetare in publicitate si relatii publice.pdf

Metode de cercetare in stiintele sociale - curs master

Profesor titular: Ioan Hosu (hosu@fspac.ro)

Detaliile despre evaluare le veti discuta la curs cu Dl.Hosu. Publicitate.pdfPublicitate.pdf

Definirea si clasificarea publicitătii, teoriile privind pozitionarea, planificarea si
creativitatea în publicitate, constituie temele centrale ale cursului. Pentru a fi un bun
specialist în domeniu este important să fie asimilate informaţii despre publicitate.
Pentru a putea crea campanii de succes este important să stim care sunt preferinţele
media ale publicului nostru ţintă si care sunt caracteristicile comportamentului său de
consum media.

Teorii ale comunicarii.pdfTeorii ale comunicarii.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește procesul de comunicare. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante forme ale comunicării, precum și cele mai des folosite modele ale acestui proces. Cursul își propune să prezinte și paradigmele socio-psihologice în baza cărora trebuie înțeleasă comunicarea. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante teorii referitoare la procesul de comunicare

Relatii Publice Instrumente si tehnici (1).pdfRelatii Publice Instrumente si tehnici (1).pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice de PR. De asemenea, vor analiza modele de organizare a muncii e PR atât în ceea ce privește agenția de PR, cât și biroul sau departamentul intra-sistemic. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de campanii de PR comercial/servicii, precum și cele de PR politic. Masteranzii vor învăța să facă un plan al unei campanii de PR, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic.