Cursul de Tehnici de promovare în social-media îşi propune să continue familiarizarea studenţilor cu concepte și instrumente ale publicității BTL, precum sponsorizarea, product placementul, marketingul direct, promovarea vânzărilor, influencer marketingul sau marketingul experimental introducând în ecuație platformele de social media - Facebook, Instagram, TikTok, Twitter etc. Cunoașterea consumatorului, insight-urile pe care le căutăm și le aflăm în partea de strategie sunt esențiale pentru a decide modalitatea de promovare, platforma și mesajul pe care vrem să-l transmitem consumatorilor. Platformele de social media au fiecare anumite caracteristici, specificități, avantaje și dezavantaje. Consumatorii sunt acolo și noi ca specialiști în marccom trebuie să înțelegem fiecare acțiune pe care o putem realiza în a fi cât mai aproape în “întâlnirea” cu ei, consumatorii. 


1. Aveţi de făcut 40 de ore de practică pe semestru.

2. Rapoartele se vor încărca pe Moodle.

3. Este considerată practică profesională orice activitate desfășurată în afara orelor de curs și seminar, care să aibă legătură cu cel puțin una dintre materiile studiate la școală. De asemenea, se acceptă participarea la conferințe, training-uri, workshop-uri, concursuri, organizare de evenimente, acțiuni de voluntariat etc.

4. Cei care lucrează în domenii care au legătură cu ceea ce studiază la CRP pot aduce formularul completat cu ceea ce fac la acel job.

5. Cei care participă în diferite proiecte de cercetare realizate de profesori din FSPAC pot trece în Raportul de practică descrierea acelor activităţi, împreună cu o formă de confirmare din partea acelui profesor (semnătură, mail etc.).

6. Cei care au convenit împreună cu profesorii coordonatori ai lucrărilor de licență să realizeze activități de cercetare în contul practicii pot și ei descrie activitățile în raport și să urce pe platformă o astfel de formă de confirmare.

7. Atenție, practică profesională e o disciplină ca oricare alta, ce necesită evaluarea rapoartelor de activitate. De aceea, vă rog să luați în serios completarea cât mai detaliată a acestora.

Practica profesionala-explicatii.pdfPractica profesionala-explicatii.pdf

Tehnici de promovare în social media aduce în prim-plan instrumente ale publicității digitale, cu accent pe latura experimentală.
Acestea au ca scop aplicarea conceptelor teoretice și însușirea de noi informaţii și abilităţi legate de promovarea neconvențională și transpunerea acestora în domeniul comunicării.


1. Aveţi de făcut 40 de ore pe semestru.

2. Rapoartele se vor încărca pe Moodle.

3. Este considerată practică profesională orice activitate desfășurată în afara orelor de curs și seminar, care să aibă legătură cu cel puțin una dintre materiile studiate la școală. De asemenea, se acceptă participarea la conferințe, training-uri, workshop-uri, concursuri, organizare de evenimente, acțiuni de voluntariat etc.

4. Cei care lucrează în domenii care au legătură cu ceea ce studiază la CRP pot aduce formularul completat cu ceea ce fac la acel job.

5. Cei care participă în diferite proiecte de cercetare realizate de profesori din FSPAC pot trece în Raportul de practică descrierea acelor activităţi, împreună cu o formă de confirmare din partea acelui professor (semnătură, mail etc.).

6. Cei care au convenit împreună cu profesorii coordonatori ai lucrărilor de licență să realizeze activități de cercetare în contul practicii pot și ei descrie activitățile în raport și să urce pe platformă o astfel de formă de confirmare.

7. Atenție, practică profesională e o disciplină ca oricare alta, ce necesită evaluarea rapoartelor de activitate. De aceea, vă rog să luați în serios completarea cât mai detaliată a acestora.

Practica profesionala-explicatii.pdfPractica profesionala-explicatii.pdf

Astăzi afacerile tind să-şi schimbe concepţiile şi atitudinile cu privire la mediul social în care s-au născut. Răspunsul la întrebarea de ce există o afacere sau o companie, nu se mai rezumă la aspectele de ordin economic ci se învârte şi în jurul altor responsabilităţi. Companiile tind spre idea de cetăţeni responsabili şi buni vecini ai comunităţilor în care activează. Statutul de persoană a corporaţiei este tot mai întâlnit în scrierile de specialitate şi în activitatea complexă a companiilor. Dacă o corporaţie poate fi sau nu considerată a avea personalitate este un subiect controversat. Astfel “Unii argumentează că o corporaţie nu este o persoană deloc. … Alţii că o corporaţie nu este doar o creatură a legii şi că este o asociaţie creată de comun acord de către persoanele care o compun”1. Pentru unii corporaţia nu este altceva decât o construcţie a legii şi a omului. Pentru ceilalţi ea nu ar exista dacă nu ar fi implicaţi indivizii în acţiunile ei şi în întreaga sa entitate, iar drepturile, datoriile şi responsabilităţile ei sunt reprezentate de drepturile, datoriile şi responsabilităţile celor care au creat-o, ea neavând posibilitatea de a decide şi acţiona singură în absenţa acestora. O a treia categorie susţin că “o corporaţie este o persoană reală, nu artificială, o entitate funcţională.

1 Susanna K. Ripken. Corporations are People Too: A Multi-Dimensional Approach to the Corpoarte Personhood Puzzle, în „Fordham Journal of Corporate & Financial Low”, vol 15, 2009, p. 100, Social Science Research Network. 


suport de curs CSR.pdfsuport de curs CSR.pdf

Explicaţii: Nota la această materie va însemna media a cinci note, patru primite pe parcursul semestrului (cu pondere de 70%) şi una pe un proiect final, în sesiune (30%).

Nota pe secţiunea de pe parcursul semestrului este media aritmetică a patru note. Unde lipsesc teme, evident că se adună cu zero. Va exista o temă suplimentară care va putea înlocui oricare dintre cele patru teme de pe parcursul semestrului.

Notă finală= 0,7 x (Tema1+Tema2+Tema3+Tema4)/4 + 0,3 x Tema finală


Tehnici de promovare în mass-media aduce în prim-plan instrumente ale publicității BTL, precum sponsorizarea, product placementul, marketingul direct și cel viral, cu accent pe noi inovații ale domeniului, precum influencer marketing sau marketing experimental.
Acestea au ca scop aplicarea conceptelor teoretice și însușirea de noi informaţii și abilităţi legate de promovarea neconvențională și transpunerea acestora în domeniul comunicării.