Vom folosi această platformă pentru informații referitoare la seminarul aferent cursului de ”Introducere în Științe Politice”.

Disciplina ”Publicitate politică” urmărește să familiarizeze studenții cu cele mai importante aspecte teoretice și practice privind comunicarea publicitară în spațiul politic. Până la finalul acestui curs, studenții vor trebui să poată deconstrui strategia de publicitate a unui actor politic, dar și să poată dezvolta, coerent, o strategie de publicitate politică.

Fisa disciplinei - Publicitate politica 2020-2021.pdfFisa disciplinei - Publicitate politica 2020-2021.pdf

Cursul de Filosofia comunicării îşi propune familiarizarea studenţilor de la specializarea Publicitate cu principalele direcţii de gândire şi tematizări din aria filosofiei comunicării. Cursul urmăreşte atât însuşirea de către studenţi a cadrului teoretic general, cât şi dezvoltarea abilităţilor de a  aplica conţinutul teoretic dobândit la contextul specific al comunicării mediatice în general.


Filosofia comunicarii 2020-21.pdfFilosofia comunicarii 2020-21.pdf

Cursul şi seminarul de Publicitate, religie, ideologie  îşi propun familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, teorii, paradigme care marchează dezbaterea privind relaţia dintre limbajele simbolice şi cultura media, cu un accent special pe comunicarea publicitară. Cursul şi seminarul urmăresc asigurarea atât a unei baze teoretice, cât şi a deprinderilor de aplicare a cunoştinţelor dobândite în situaţii concrete specifice comunicării publicitare. În acest sens, cursurile şi seminariile au un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studii de caz. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobândi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete.

syllabus publ rel ideol 2020-21.pdfsyllabus publ rel ideol 2020-21.pdf

Tehnici de promovare în mass-media aduce în prim-plan instrumente ale publicității BTL, precum sponsorizarea, product placementul, marketingul direct și cel viral, cu accent pe noi inovații ale domeniului, precum influencer marketing sau marketing experimental.
Acestea au ca scop aplicarea conceptelor teoretice și însușirea de noi informaţii și abilităţi legate de promovarea neconvențională și transpunerea acestora în domeniul comunicării.

Cursul de Filosofia comunicării îşi propune familiarizarea studenţilor de la specializarea Publicitate cu principalele direcţii de gândire şi tematizări din aria filosofiei comunicării. Cursul urmăreşte atât însuşirea de către studenţi a cadrului teoretic general, cât şi dezvoltarea abilităţilor de a aplica conţinutul teoretic dobândit la contextul specific al comunicării mediatice în general.

Filosofia comunicarii evaluare 2018-19.pdfFilosofia comunicarii evaluare 2018-19.pdf

Titular: 

Prof. Univ. Dr. Sandu Frunză

Lect. Univ. Dr. Iulia Grad

Cursul şi seminarul de Publicitate, Religie şi Ideologie îşi propun familiarizarea studenţilor cu dezbaterile contemporane privind relaţia dintre comunicare, religie şi ideologie cu aplicații în domeniul publicității. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studii de caz. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete.

Cursul şi seminarul de Publicitate, Religie şi Ideologie au în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei în analiza fenomenului ideologic și religios contemporan şi al interferenţei acestuia cu sfera publicității, cultivă abilităţi ce derivă din fundamentarea teoretică a modelelor explicative ale prezenţei religiosului în comunicarea publică şi în special în comunicarea publicitară.

În cadrul cursului se practică metode interactive de predare combinînd prelegerea de tip clasic cu utilizarea mijloacelor moderne de comunicare şi predare. În cadrul seminarului se aprofundează texte din bibliografia special indicată pentru seminar, rolul central revenind studenţilor care se vor implica activ în prezentarea şi dezbaterea pe probleme specifice temei şi în analiza textelor aduse în discuţie.

Publicitate Religie Ideologie.pdfPublicitate Religie Ideologie.pdf