Cursul va permite studenților să-și însușească diferite cunoștințe de bază în domeniul teoriilor despre comunicarea politică și a conceptelor utilizate, precum și formarea unui limbaj de specialitate. 

Totodată, cursul urmărește dezvoltarea gândirii critice şi analitice, contribuind la capacitatea studenților de a realiza studii de specialitate în domeniul comunicării politice.

FD ID PR si compol.pdfFD ID PR si compol.pdf

Acest curs are o foarte importantă componentă practică dată de analizarea concretă a imaginii unor instituții de cultură și a unor campanii de PR.

Suport de curs_PR cultural.pdfSuport de curs_PR cultural.pdf

Cursul de Strategii de publicitateîși propune să completeze cunoștințele studenților în ceea ce privește comunicarea publicitara. Acest curs oferă oportunitatea de a înțelege și aprofunda strategiile aplicate în domeniul publicității și de a aduce exemple de bune practici. Activitățile și lecturile conferă un cadru teoretic important pentru dezvoltarea practică, intelectuală și creativă a studenților. Cursul include trecerea în revistă a literaturii de specialitate și a cercetărilor în domeniul strategiei publicitare, analiza unor strategii publicitare renumite, discuții pe baza unor campanii locale și internaționale semnificative.    


Calendarul__Strategii de publicitate.pdfCalendarul__Strategii de publicitate.pdfFD_Strategii de publicitate.pdfFD_Strategii de publicitate.pdfSuport curs_Strategii de publicitate ID.pdfSuport curs_Strategii de publicitate ID.pdf