FD ID PR si compol.pdfFD ID PR si compol.pdf

Cursul va permite studenților să-și însușească diferite cunoștințe de bază în domeniul teoriilor despre comunicarea politică și a conceptelor utilizate, precum și formarea unui limbaj de specialitate. 

Totodată, cursul urmărește dezvoltarea gândirii critice şi analitice, contribuind la capacitatea studenților de a realiza studii de specialitate în domeniul comunicării politice.

Suport de curs_PR cultural.pdfSuport de curs_PR cultural.pdf

Acest curs are o foarte importantă componentă practică dată de analizarea concretă a imaginii unor instituții de cultură și a unor campanii de PR.

Calendarul__Strategii de publicitate.pdfCalendarul__Strategii de publicitate.pdfFD_Strategii de publicitate.pdfFD_Strategii de publicitate.pdfSuport curs_Strategii de publicitate ID.pdfSuport curs_Strategii de publicitate ID.pdf

Cursul de Strategii de publicitateîși propune să completeze cunoștințele studenților în ceea ce privește comunicarea publicitara. Acest curs oferă oportunitatea de a înțelege și aprofunda strategiile aplicate în domeniul publicității și de a aduce exemple de bune practici. Activitățile și lecturile conferă un cadru teoretic important pentru dezvoltarea practică, intelectuală și creativă a studenților. Cursul include trecerea în revistă a literaturii de specialitate și a cercetărilor în domeniul strategiei publicitare, analiza unor strategii publicitare renumite, discuții pe baza unor campanii locale și internaționale semnificative.    


Obiectivele specifice ale cursului:

·        Să îi ajute pe studenți să își îmbunătățească abilitățile de scriere, lucru ce implică nu doar folosirea corectă a limbii, ci și organizarea eficientă a informațiilo

Să Să îi ghideze pe studenți în selectarea datelor și surselor de informații relevante pentru susținerea unui argument/poziții;

·        Să îi ajute pe studenți să fie conștienți de nevoile cititorului atât atunci când selectează conținutul informațional cât și atunci când ghidează cititorul prin expunere cu ajutorul organizării textului;

·        Să dezvolte studenților abilități de corectură și de oferire de feedback constructiv colegilor;

·        Să îi ajute pe studenți să își dezvolte abilități de prezentare.


curs ec si finante publice.pdfcurs ec si finante publice.pdfTematica_lucrare Economie si finante ID ro 01.2017.pdfTematica_lucrare Economie si finante ID ro 01.2017.pdf

Obiective

Acest curs urmăreşte iniţierea studenţilor în înţelegerea unor aspecte teoretice şi practice ale disciplinei. Obiectivul principal al cursului este reprezentat de dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe detaliate despre economia sectorului public, rolul sectorului public în economie, eşecurile pieţei, bunuri publice, bunuri private, externalități, veniturile şi cheltuielile sectorului public, aspecte generale legate de finanţele publice, impozitul ca principal venit al statului.

 Prin activităţile de seminar (faţă în faţă sau în sistem tutorial) urmărim ca studenţii şi cititorii să dobândească abilităţi practice în vederea rezolvării unor studii de caz şi de asemenea pentru realizarea unor analize în domeniu .

Obiectivele principale ale cursului vizează:

■ familiarizarea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei şi finanţelor publice şi dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi utilizare a acestora;

■ înţelegerea rolului şi importanţei aspectelor legate de impozite şi  buget;

■ abordarea comparată a procesului bugetar, atât în ţara noastră, cât şi pe plan internaţional;

■ dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu

 

 

Ca studenți, veți avea de realizat diferite tipuri de lucrări scrise pentru majoritatea disciplinelor studiate precum și prezentări orale. În general, lucrările științifice presupun anumite rigori de formă și de conținut cu care nu ați fost familiarizați în liceu. Prin urmare, scrierea academică a fost introdusă în programa de învățământ ca disciplină distinctă în scopul de a oferi un set de competențe transversale pentru studenții de la programele de licență în administrație publică.

Cursul își propune să îi familiarizeze pe studenți cu principiile unei comunicări orale eficiente și cu strategii de a parcurge/citi materiale scrise. Accentul este pus pe generarea ideilor, redactare, revizuire, editare/corectură, auto-evaluare, toate acestea împreună cu o abordare critică constructivă și colaborativă. Cursul va dezvolta abilități de scriere și realizare de prezentări orale, abilități care sunt necesare în mediul academic și apoi pe piața muncii. În plus, studenții vor dezvolta abilități de parcurgere a unor texte (citire critică), abilități legate de gramatică și își vor extinde vocabularul.

Obiectivele specifice ale cursului:

·         Să îi ajute pe studenți să își îmbunătățească abilitățile de scriere, lucru ce implică nu doar folosirea corectă a limbii ci și organizarea eficientă a informațiilor;

·         Să îi ghideze pe studenți în selectarea datelor și surselor de informații relevante pentru susținerea unui argument/poziții;

·         Să îi ajute pe studenți să fie conștienți de nevoile cititorului atât atunci când selectează conținutul informațional cât și atunci când ghidează cititorul prin expunere cu ajutorul organizării textului;

·         Să dezvolte studenților abilități de corectură și de oferire de feedback constructiv colegilor;

·         Să îi ajute pe studenți să își dezvolte abilități de prezentare.