Obiectiv general

Dezvoltarea competenţelor necesare înţelegerii conceptelor şi teoriilor specifice domeniului „Comportament organizaţional” şi a capacităţii de utilizare a acestor instrumente, cu scopul de a contribui la creşterea eficacităţii activităţii angajaţilor şi crearea unui mediu sănătos de muncă.


Cursul este conceput pentru a oferi studenților cunoștințele, competențele, abilitățile și instrumentele necesare activităților de training, mentoring și coaching.  Abordarea duală (teoretică și practică) permite nu doar înțelegere acestor activități fundamentale in MRU ci și utilizarea lor prin simulări și joc de rol. 

1. Înțelegerea teoretică și practică a conceptelor (training, mentoring și coaching).

2. Dezvoltarea abilităților necesare identificării nevoilor de training, mentoring și coaching existente în cadrul organizațiilor.

3. Dezvoltarea abilități de a genera și implementa programe de training mentoring și coaching într-un cadru organizațional.

4. Dezvoltarea abilităților manageriale și a logicii inductive (sau capacitatea de a ajunge la concluzii specifice în condiții de incertitudine și risc personal).


Obiectivele disciplinei:

  • Dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe de bază privind egalitatea de gen, egalitatea de șanse, minorități și non-discriminare și dezvoltarea simțului critic în abordarea acestor subiecte
  • Înțelegerea mecanismelor psihologice, sociale și economice care duc la excluziune socială și discriminare
  • Familiarizarea studenţilor cu legislație și politici publice din România și Uniunea Europeană privitoare la minorități, egalitatea de șanse și non-discriminarea                                 
Înţelegerea mecanismelor de gestionare a diversității la locul de muncă