OBIECTIV GENERAL

Familiarizarea studenților cu principalii termeni şi conceptele specifice managementului proiectelor


Obiectivele cursului:

·         Studenții se vor familiariza cu conceptele de bază de atragere de fonduri de la indivizi, companii, instituții publice și fundații;    

·         Studenții se vor familiariza cu principalele programe și surse de finanțare publice ce pot fi accesate în prezent în România, precum și cu obiectivele și regulile acestora;

·         Studenții vor fi capabili să identifice sursa/programul de finanțare potrivit pentru diferite idei de proiecte;

·         Studenții vor avea cunoștințele necesare pentru dezvoltarea de proiecte în parteneriat, una dintre condițiile de bază pentru orice proiect nou inițiat.OBIECTIV GENERAL

Familiarizarea studenților cu principalii termeni şi conceptele specifice managementului proiectelor

Fisa disciplinei Evaluarea programelor.pdfFisa disciplinei Evaluarea programelor.pdfSuport Curs-EVALUAREA PROGRAMELOR.pdfSuport Curs-EVALUAREA PROGRAMELOR.pdf

Evaluarea programelor si performantelor ofera o perspectiva asupra practicii evaluarii programelor.

fisa disciplinei Analiza PP.pdffisa disciplinei Analiza PP.pdf

OBIECTIVUL CURSULUI

Cursul urmărește să introducă studenții în studiul analizei de politici publice. Cursul analizează diferite metode de identificare și structurare a problemelor de politică publică, stabilirea şi analiza alternativelor de soluţionare, metode de comunicare a rezultatelor analizei cât şi aspecte privind principalele modele teoretice legate domeniul analizei de politică publică.

Obiectivul general al disciplinei:

  • Dobândirea de către studenți a unor informații teoretice și practice de bază referitoare la atragerea de fonduri de la indivizi, companii, instituții publice și fundații.

Obiectivele specifice:

  • Dezvoltarea capacității de înțelegere și cunoaștere a:

- Principalelor metode de atragere de fonduri de la indivizi și companii;

- Principalelor programe și surse de finanțare publice ce pot fi accesate în prezent în România, precum și cu obiectivele și regulile acestora;

- Cadrului Financiar Multianual al UE, a unor fonduri de cooperare bilaterală;

- Conținutului și specificului unor programe de finanțare nerambursabilă aflate în gestiunea directă a Comisiei Europene;

Structurii și conținutul unui apel de proiecte, precum și a structurii și componentelor unei cereri de finanțare.

●       Dezvoltarea capacității de:

- A identifica programele de finanțare și apelurile de proiecte potrivite pentru idei specifice de proiecte;

- Realizare a unui proiect de campanie de atragere de fonduri de la indivizi și/sau companii.