2019-2. Public Speaking-pregatire.pdf2019-2. Public Speaking-pregatire.pdf2019-3.Public Speaking-principii.pdf2019-3.Public Speaking-principii.pdf2019-4.Public Speaking-tipuridocumentare.pdf2019-4.Public Speaking-tipuridocumentare.pdf

Obiectivul general al cursului vizează însuşirea, de către studenţi, a deprinderilor legate de folosirea tehnicilor eficiente de comunicare publică.

Obiectivele specifice ale cursului vizează:

-          Însuşirea, de către studenţi, a unor cunoştinţe de bază cu privire la istoria şi evoluţia discursului public

-          Deprinderea și exersarea aptitudinilor practice de comunicare publică

-          Stimularea creativității și valorificarea stilului personal în comunicarea publică

Pe parcursul cursului, studenţii îşi vor dezvolta capacitatea de realizare a unor proiecte comune, de echipă, precum şi abilitatea de a realiza prezentări publice şi capacitatea de analiză, selecţie şi sinteză.

La finalul cursului, studenţii vor avea cunoştinţele de bază necesare pentru începerea unei activităţi în domeniu, cursul având şi o parte practică şi una teoretică