Veți regăsi informații despre practica profesională, curs obligatoriu în semestrul I și semestrul II, CRP. 

Evaluator: Culic Lorina, culic@fspac.ro


Curs Comunicare Publică

  1. Obiectivele seminarului:

  1. Cunoaşterea principalelor concepte (planificare, comunicare intrainstituţională, comunicare interinstituţională, instrumente şi tactici PR, strategie, campanie PR)specifice domeniului Relaţiilor Publice

  2. Operaţionalizarea cunoştinţelor de specialitate în comunicare şi PR; înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi verbală din cadrul organizaţiei şi între organizaţii a  limbajului specific relaţiilor publice.

  3. Stăpânirea acelor abilităţi profesionale care permit organizarea unor evenimente PR şi capacitatea de a planifica strategic anumite activităţi


Comunicarea mediatică își propune să familiarizeze studenţii cu modele de comunicare mediatică și cu efectele aferente acestora, atât prin realizarea unor exerciţii specifice fiecărei teme studiate, cât și prin realizarea unor cercetări integrate.
Acestea au ca scop aplicarea conceptelor teoretice și însușirea de noi informaţii și abilităţi legate de procesul empiric al cercetării știinţifice și al transpunerii acestora în domeniul comunicării mediatice.

Comunicarea mediatică își propune să familiarizeze studenţii cu modele de comunicare mediatică și cu efectele aferente acestora, atât prin realizarea unor exerciţii specifice fiecărei teme studiate, cât și prin realizarea unor cercetări integrate.
Acestea au ca scop aplicarea conceptelor teoretice și însușirea de noi informaţii și abilităţi legate de procesul empiric al cercetării știinţifice și al transpunerii acestora în domeniul comunicării mediatice.

Cursul se ocupa cu introducerea unor notiuni de psihosociologia muncii.

Obiectivele precise ale cursului sunt:

-          Dobândirea şi internalizarea unor cunoştinţe teoretice de bază din domeniul pragmaticii;.

-          Identificarea şi asimilarea caracteristicilor specifice ale discursului, ca noţiune generică;

-          Cunoaşterea şi utilizarea efectivă a standardelor de textualitate;

-          Optimizarea competenţelor comunicative în exprimarea scrisă şi orală;

-          Identificarea trăsăturilor specifice ale diverselor tipuri de discurs; exploatarea acestor cunoştinţe în analiza discursurilor şi în elaborarea discursurilor;

-          Dezvoltarea abilităţii de a forma şi de a argumenta un punct de vedere propriu;

Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice.