2024_structuri mitice in lj publicitar.pdf2024_structuri mitice in lj publicitar.pdf

Cursul şi seminarul de Structuri mitice în limbajul publicitar îşi propun familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, teorii, paradigme care marchează dezbaterea privind relaţia dintre limbajele simbolice şi cultura media, cu un accent special pe comunicarea publicitară.

Cursul şi seminarul urmăresc asigurarea atât a unei baze teoretice, cât şi a deprinderilor de aplicare a cunoştinţelor dobândite în situaţii concrete specifice comunicării publicitare. În acest sens, cursurile şi seminariile au un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studii de caz. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobândi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete.


Cursul şi seminarul de Structuri mitice în limbajul publicitar îşi propun familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, teorii, paradigme care marchează dezbaterea privind relaţia dintre limbajele simbolice şi cultura media, cu un accent special pe comunicarea publicitară.

Cursul şi seminarul urmăresc asigurarea atât a unei baze teoretice, cât şi a deprinderilor de aplicare a cunoştinţelor dobândite în situaţii concrete specifice comunicării publicitare. În acest sens, cursurile şi seminariile au un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studii de caz. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobândi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete.


Scopul acestui curs de publicitate online pentru studenții de la masterat este de a le oferi o înțelegere aprofundată a modului în care funcționează publicitatea online, precum și de a-i instrui în privința strategiilor și tehnicilor de publicitate online utilizate de către companii și organizații. În mod specific, acest de curs are următoarele obiective:

  1. Înțelegerea conceptelor de bază ale publicității online - studenții vor învăța despre tipurile de publicitate online, cum se achiziționează publicitatea online și cum se măsoară succesul campaniilor de publicitate online.

  2. Dezvoltarea abilităților de planificare și implementare a campaniilor de publicitate online - studenții vor învăța cum să planifice o campanie de publicitate online, cum să identifice publicul țintă și cum să creeze un mesaj de publicitate eficient.

  3. Înțelegerea rețelelor sociale și a publicității pe rețelele sociale - studenții vor învăța despre diferitele rețele sociale și modul în care acestea pot fi utilizate în campaniile de publicitate online.

  4. Înțelegerea advertisingului afiliat și a advertisingului de conținut - studenții vor învăța despre modalitățile de promovare a produselor și serviciilor prin intermediul afiliaților și prin intermediul conținutului.

  5. Înțelegerea eticii publicității online - studenții vor învăța despre practicile etice și legale ale publicității online, precum și despre modul în care acestea pot afecta afacerea.

Scopul acestui curs este de a pregăti studenții pentru o carieră în publicitatea online, învățându-i abilitățile și cunoștințele necesare pentru a planifica, implementa și gestiona campanii de publicitate eficiente în mediul online.


Cursul de Planificare și cercetare în publicitate își propune să completeze cunoștințele studenților în ceea ce privește atât aspectele care ţin de strategiile publicitare, cât şi de metodele de cercetare utilizate în marketing. Acest curs oferă studenţilor oportunitatea de a înţelege şi de a aprofunda  modul în care cercetarea este utilizată în domeniul marketing-ului şi al publicităţii. În acest sens, se pune accentul atât pe exemple concrete legate de modul în care anumite campanii publicitare au fost create în urma utilizării metodelor de cercetare, cât şi pe rolul pe care consumatorul îl are în conturarea unei campanii publicitare.


Cursul şi seminarul de Structuri mitice în limbajul publicitar îşi propun familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, teorii, paradigme care marchează dezbaterea privind relaţia dintre limbajele simbolice şi cultura media, cu un accent special pe comunicarea publicitară. Cursul şi seminarul urmăresc asigurarea atât a unei baze teoretice, cât şi a deprinderilor de aplicare a cunoştinţelor dobândite în situaţii concrete specifice comunicării publicitare. În acest sens, cursurile şi seminariile au un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studii de caz. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobândi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete.


structuri mitice 2019-20.pdfstructuri mitice 2019-20.pdf

Cursul şi seminarul de Structuri mitice în limbajul publicitar îşi propun familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, teorii, paradigme care marchează dezbaterea privind relaţia dintre limbajele simbolice şi cultura media, cu un accent special pe comunicarea publicitară. Cursul şi seminarul urmăresc asigurarea atât a unei baze teoretice, cât şi a deprinderilor de aplicare a cunoştinţelor dobândite în situaţii concrete specifice comunicării publicitare. În acest sens, cursurile şi seminariile au un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studii de caz. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobândi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete.