Tehnici_de_redactare_creativa_2016-2017.pdfTehnici_de_redactare_creativa_2016-2017.pdf

Obiective:

  • Înțelegerea mecanismelor care stau la baza principalelor tipurilor textuale și dobândirea abilității de a crea texte non-ficționale creative, adaptate la piața media online contemporană. 
  • Înțelegerea principiilor de funcționare structurale și lingvstice ale tipurilor textuale principale.
  • Înțelegerea conceptelor și mecanismelor de funcționare specifice textelor narative online.
  • Înțelegerea modului de funcționare a textelor de jurnalism narativ în raport cu piața media contemporană.
  • Înțelegerea fenomenelor media emergente în domeniul jurnalismului narativ online. 
  • Utilizarea noțiunilor teoretice în studiul și analiza unor cazuri practice.
  • Dobândirea abilității de redactare a textelor narative non-ficționale în acord cu cerințele pieței media actuale.