La seminarul de Branding instituțional, studenții vor lucra cât mai practic, realizând exerciții care vor sedimenta conceptele teoretice discutate la curs. 

Coordonarea si verificarea lucrarilor de licente. 

Cursul de Economie politica urmărește a furniza studentilor informații, dar și a dezvolta capacitatea de înțelegere și operare cu concepte specifice micro și macroeconomiei (cererea și oferta și mecanismele acestora, utilitate, prețuri, sisteme bancare, piețe, burse, inflație, șomaj etc.)

Ne dorim ca după urmarea acestui curs, studenții să dețină cunoștințe și abilități care să le permită să evalueze, să analizeze și să interpreteze informații și teorii din domeniul economic.


Obiectivul general al disciplinei:

Cunoașterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu și dezvoltarea capacității de elaborare, analiză și înțelegere a politicilor publice.

Obiectivele specifice:

O investigaţie în profunzime şi un studiu al procedurilor de design de politici publice; dezvoltarea de modele conceptuale pentru tipuri diferenţiate de politici publice; evaluarea metodelor de cercetare economice, administrative, atât cantitative cât şi calitative, pentru fundamentarea, dezvoltarea, aplicarea, administrarea şi evaluarea politicilor publice.

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională

idoc.pub_understanding-public-policy-by-thomas-dyepdf.pdfidoc.pub_understanding-public-policy-by-thomas-dyepdf.pdfPOLITICI PUBLICE. Fisa Disciplinei 2020.pdfPOLITICI PUBLICE. Fisa Disciplinei 2020.pdf

OC zi 2020

Cursul de Economie politica urmărește a furniza studintelor informații, dar și a dezvolta capacitatea de înțelegere și operare cu concepte specifice micro și macroeconomiei (cererea și oferta și mecanismele acestora, utilitate, prețuri, sisteme bancare, piețe, burse, inflație, șomaj etc.)

Ne dorim ca după urmarea acestui curs, studenții să dețină cunoștințe și abilități care să le permită să evalueze, să analizeze și să interpreteze informații și teorii din domeniul economic.


SYLLABUS_Economie 2020 n.pdfSYLLABUS_Economie 2020 n.pdf

Obiectivul general al cursului vizează însuşirea, de către studenţi, a deprinderilor legate de folosirea tehnicilor eficiente de comunicare publică.

Obiectivele specifice ale cursului vizează:

-          Însuşirea, de către studenţi, a unor cunoştinţe de bază cu privire la istoria şi evoluţia discursului public

-          Deprinderea și exersarea aptitudinilor practice de comunicare publică

-          Stimularea creativității și valorificarea stilului personal în comunicarea publică

Pe parcursul cursului, studenţii îşi vor dezvolta capacitatea de realizare a unor proiecte comune, de echipă, precum şi abilitatea de a realiza prezentări publice şi capacitatea de analiză, selecţie şi sinteză.

La finalul cursului, studenţii vor avea cunoştinţele de bază necesare pentru începerea unei activităţi în domeniu, cursul având şi o parte practică şi una teoretică


2019-2. Public Speaking-pregatire.pdf2019-2. Public Speaking-pregatire.pdf2019-3.Public Speaking-principii.pdf2019-3.Public Speaking-principii.pdf2019-4.Public Speaking-tipuridocumentare.pdf2019-4.Public Speaking-tipuridocumentare.pdf

ULR2205, 4 credite

Cursul de Economie politica urmărește a furniza studentelor informații, dar și a dezvolta capacitatea de înțelegere și operare cu concepte specifice micro și macroeconomiei (cererea și oferta și mecanismele acestora, utilitate, prețuri, sisteme bancare, piețe, burse, inflație, șomaj etc.)

Ne dorim ca după urmarea acestui curs, studenții să dețină cunoștințe și abilități care să le permită să evalueze, să analizeze și să interpreteze informații și teorii din domeniul economic.


lucrare grup economie 2019.pdflucrare grup economie 2019.pdfSYLLABUS_Economie 2019.pdfSYLLABUS_Economie 2019.pdf