2_Capitolul 8.pdf2_Capitolul 8.pdf6_Capitolul 9.pdf6_Capitolul 9.pdfCapitolul 11.pdfCapitolul 11.pdf

Scopul cursului este de a familiariza studentii cu principalele abordari teoretice si concepte din sfera comportamentului politic. 

Multiculturalism.pdfMulticulturalism.pdf

Cursul urmărește familizarizarea studenților cu conceptele și abordările teoretice utilizate în studierea rolului pe care cultura îl are în viața comunităților umane, respectiv a membrilor acestora, pe de o parte, și în înțelegerea fenomenului diversității etnoculturale și a consecințelor acesteia în societăţile moderne, pe de altă patrte. Cursul și activitățile din cadrul seminarului vor urmări totodată sensibilizarea studenților în legătură cu contradicția dintre două trenduri contemporane cu impact major asupra stabilității politice din lume: avantajele care decurg din apartenența la o comunitate etnoculturală și expunerea din ce în ce mai pronunțată la schimburi și relații interculturale în contextul globalizării.

Cursul va aborda teme precum conceptul de cultură și metodele de investigare științifică a fenomenului cultural, originea culturilor, legătura între cultură și politică, fenomenul diversității și consecințele politice ale acestuia, multiculturalismul ca teorie normativă privind gestionarea diversității, evoluția punctelor de vedere dominante în istoria multiculturalismului, reculul acestor teorii și mutarea accentului în cadrul recomandărilor normative pe interculturalitate, fenomenul superdiversității, comunicarea interculturală ca disciplină care urmărește fundamentare competențelor individuale necesare în situațiile adaptare interculturală.


Scopul acestei discipline este de a oferi studentilor din anul 3 de studiu suportul teoretic si practic pentru organizarea, planificarea si scrierea lucrarii de dizertatie. In cadrul acestui curs, studentii vor invata care sunt cerintele de continut si forma ale unei lucrari de dizertatie si care sunt criteriile dupa care lucrarea lor este evaluata. In cadrul cursului si al discutiilor de la seminar vor fi punctate problematici esentiale oricarui demers de cercetare, fiind de asemenea prezentate si aspecte mai tehnice care tin de intocmirea corecta a bibliografiei, modul in care se face parafrazarea si citarea autorilor. Seminariile au un caracter interactiv si vor pune accentul pe exercitii si aplicatii practice.


Lucrare de semestru TEME.pdfLucrare de semestru TEME.pdfSuport_de_curs.pdfSuport_de_curs.pdf

Cursul Tranziţie şi democratizare în Europa Centrală şi de Est  este unul integrativ, care abordeaza problema

Cursul Tranziţie şi democratizare în Europa Centrală şi de Est  este unul integrativ, care abordeaza problema democratizării în ţările Europei Centrale şi de Est, cu o deschidere comprehensiva spre factorii relevanţi pentru susţinerea şi consolidarea democraţiei: sociali, politici, economici din aceasta parte a Europei. El reorganizeaza si restructureaza, pe un nivel aplicat şi comparativ, informaţia teoretica obţinute în cadrul cursurilor anterioare mentionate.

Prima parte a cursului analizează carateristicile regimurilor democratice moderne prin contrast cu cele non-democratice moderne evidentiate în literatura tranziţiei, factorii care determină durabilitatea şi consolidarea democraţiei. Accentul este pus aici pe modalitatea în care regimurile non-democratice moderne influenţeaza traiectoria procesului de tranziţie şi democratizare. Cea mai consistentă parte a cursului este dedicată surselor, condiţiilor şi prerechizitelor democraţiei, respectiv aspectelor instituţionale, sistemelor electorale şi de partide, factorilor culturali, sociali şi economici. Analizele de caz constituie suportul atât de exemplificare, cât şi de teoretizare prin care este realizat acest modul al cursului. Evaluarea calităţii democraţiilor moderne este subiectul celei de a treia secvenţe a  cursului, care, pornind de la aspectele teoretice studiate la cursul de Teoria democraţiei, anterior acestuia, urmăreşte comparativ experienţa diferitelor ţări din aceasta zonă.

Scopul cursului este acela de a aprofunda în cadrele conceptuale existente cunoştinţe de un nivel de complexitate superior şi de a exersa abilităţile necesare studiilor ulterioare în ştiinţele politice. La sfârşitul acestui curs, studenţii trebuie:

 

-          să înţeleagă şi să utilizeze corespunzător conceptele de: democraţie, democratizare, tranziţie, consolidare democratică; regimuri politice nedemocratice moderne; prezidenţialism, parlamentarism, semiprezidenţialism ; birocraţie, birocratizare, domnia legii, corupţie; sisteme electorale, reprezentare politică, sisteme de partide, lustraţie; privatizare, dezvoltare durabilă, sărăcie; stat de drept, participare, competiţie, responsabiltate (orizontală şi verticală), libertate, egalitate, responsivitate;

-          să fie capabili să dezvolte o analiză evaluativă a democraţiei pornind de la date empirice;

-          să fie capabili să se raporteze critic la analize comparativ-evaluative privind procesul de democratizare în Europa Centrală şi de Est.

democratizării în ţările Europei Centrale şi de Est, cu o deschidere comprehensiva spre factorii relevanţi pentru susţinerea şi consolidarea democraţiei: sociali, politici, economici din aceasta parte a Europei. El reorganizeaza si restructureaza, pe un nivel aplicat şi comparativ, informaţia teoretica obţinute în cadrul cursurilor anterioare mentionate.

Prima parte a cursului analizează carateristicile regimurilor democratice moderne prin contrast cu cele non-democratice moderne evidentiate în literatura tranziţiei, factorii care determină durabilitatea şi consolidarea democraţiei. Accentul este pus aici pe modalitatea în care regimurile non-democratice moderne influenţeaza traiectoria procesului de tranziţie şi democratizare. Cea mai consistentă parte a cursului este dedicată surselor, condiţiilor şi prerechizitelor democraţiei, respectiv aspectelor instituţionale, sistemelor electorale şi de partide, factorilor culturali, sociali şi economici. Analizele de caz constituie suportul atât de exemplificare, cât şi de teoretizare prin care este realizat acest modul al cursului. Evaluarea calităţii democraţiilor moderne este subiectul celei de a treia secvenţe a  cursului, care, pornind de la aspectele teoretice studiate la cursul de Teoria democraţiei, anterior acestuia, urmăreşte comparativ experienţa diferitelor ţări din aceasta zonă.

Scopul cursului este acela de a aprofunda în cadrele conceptuale existente cunoştinţe de un nivel de complexitate superior şi de a exersa abilităţile necesare studiilor ulterioare în ştiinţele politice. La sfârşitul acestui curs, studenţii trebuie:

 

-          să înţeleagă şi să utilizeze corespunzător conceptele de: democraţie, democratizare, tranziţie, consolidare democratică; regimuri politice nedemocratice moderne; prezidenţialism, parlamentarism, semiprezidenţialism ; birocraţie, birocratizare, domnia legii, corupţie; sisteme electorale, reprezentare politică, sisteme de partide, lustraţie; privatizare, dezvoltare durabilă, sărăcie; stat de drept, participare, competiţie, responsabiltate (orizontală şi verticală), libertate, egalitate, responsivitate;

-          să fie capabili să dezvolte o analiză evaluativă a democraţiei pornind de la date empirice;

-          să fie capabili să se raporteze critic la analize comparativ-evaluative privind procesul de democratizare în Europa Centrală şi de Est.Parcurgerea şi promovarea cursului este conditionata de parcurgerea si promovarea cursului de Teorie  a democratiei, Metode calitative si cantitative de analiza in stiintele politice, Politica comparata: teorie si metoda, cursuri din anul II de studii. Cursul Tranziţie şi democratizare în Europa Centrală şi de Est este unul adresat studenţilor avansaţi în studiul ştiinţei politice. El dezvoltă şi aprofundează dimensiunile democraţiei contemporane şi ale procesului de tranziţie şi democratizare  în contextul spaţiului Central şi Est European.  Cursul necesita exersarea avansata a abilitatilor de analiza comparata a sistemelor politice prin utilizarea conceptelor si  metodelor specifice din stiinta politica. Capacitatea de a analiza si combinare a conceptelor si teoriilor din diverse domenii ale politicului sint deprinderi si abilitati cu care studentul este asteptat sa se prezinte. Se recomanda pentru actualizarea si completarea cunostintelor parcurgerea capitolelor corespunzatoare acestor cursuri din volumul R.E. Goodin şi H.-D. Klingemann, ed., Manual de ştiinţă politică. Iaşi: Polirom. 2005.